THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO BÀI THI


                          SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                        TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

                        V/v: Phúc khảo bài thi- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

        Căn cứ theo Công văn số 555/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về Lịch công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.

        Nay Trường THPT số 1 Tư Nghĩa thông báo cho thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 tại Hội đồng TN1 về việc phúc khảo bài thi như sau:

  1. Thời gian nộp đơn phúc khảo:

             Từ ngày thông báo đến hết ngày 05 tháng 8 năm 2020 ( Trong giờ hành chính)

  1. Địa điểm nộp đơn:

            Văn phòng trường THPT số 1 Tư Nghĩa

            Mọi sự chậm trễ sau thời gian trên, nhà trường không chịu trách nhiệm./.

                                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                  

                                                                                                              PHẠM XUÂN TÁM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *