Category Archives: Thông báo

PHÚC KHẢO BÀI THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Căn cứ Lịch công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nhà trường thông báo cho thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT tại Điểm thi TN1 có nhu cầu phúc khảo bài thi: + Đến Văn phòng nhà trường nhận […]

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

THÔNG BÁO          Thực hiện Công văn số 282/SGDĐT-VP ngày 17/03/2020 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng ngãi về việc thông báo cho học sinh NGHỈ HỌC phòng dịch bệnh Covid-19. Nay nhà trường thông báo đến tất cả Phụ huynh, Học sinh biết : Thời gian nghỉ từ ngày 18/3/2020 đến […]

CHƯƠNG TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG

THÔNG BÁO Thực hiện Công văn số 252/SGDĐT-CTTT ngày 11/3/2020 về việc triển khai Chương trình xét cấp học bổng” Thắp Sáng Niềm Tin” năm 2020 cho học sinh Khối 12, năm học 2019-2020. Nay nhà trường thông báo cho học sinh nội dung Chương trình này(xem file đính kèm) Các em xem chi tiết […]