Author Archives: Phạm Xuân Tám

PHÚC KHẢO BÀI THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Căn cứ Lịch công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nhà trường thông báo cho thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT tại Điểm thi TN1 có nhu cầu phúc khảo bài thi: + Đến Văn phòng nhà trường nhận […]