Phần mềm STEM (Soạn giáo án Elearning và câu hỏi trắc nghiệm)

Phần mềm STEM soạn giáo án Elearning và hướng dẫn sử dụng (Phiên bản Editer và Phân bản Player)
Link Download  bộ cài đặt http://www.mediafire.com/file/51jzza56qgrqw77/PHAN+MEM+STEM.rar
Hướng dẫn sử dụng bản Editer (Download tại đây)
Hướng dẫn sử dụng bản Player (Download tại đây)

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: Trường THPT số 1 Tư Nghĩa