THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10-NĂM HỌC 2018-2019( BỔ SUNG)