Phần mềm Intest phiên bản mới nhất

Phần mềm Intest phiên bản mới nhất
Lưu ý khi cài đặt: - Sao lưu dữ liệu Offline của bản cài đặt trước nếu có dữ liệu (để phục hồi lại nếu cần). - Gỡ bản cài đặt cũ và cài đặt phiên bản mới.
Link tải bộ cài: https://drive.google.com/open?id=0Bw-JketAFBOFakh0d3lhSEtVSWM
 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm INTEST (Download tại đây)
Hướng dẫn soạn thảo trên Microsoft Word (Download tại đây)


 

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: Trường THPT số 1 Tư Nghĩa