PHÂN CÔNG COI KTC- TUẦN 13-HK1-NH 2018-2019

PHÂN CÔNG COI KTC 10,11-TUẦN 13 (17/11/2018)

TT HỌ VÀ TÊN DẠY MÔN  
1 Nguyễn Tiến  Dũng AVAN  
2 Phạm Thị Thu  Vân AVAN  
3 Lê Quang Trung AVAN  
4 Huỳnh Thị Hoàng HOA  
5 Phan Thị Lưu Hoàng HOA  
6 Lâm Duy Kiệt HOA  
7 Tống Thị Châu Long HOA  
8 Hồ Thị Thanh Thu HOA  
9 Chế Thị  Nga HOA  
10 Nguyễn Thị Lan Anh HOA  
11 Trần Thị Xuyên HOA  
12 Trần Thị Liên Hương HOA  
13 Đinh Thị Sen HOA  
14 Trần Thị Kim Anh LY  
15 Phạm Thị Minh Tâm CN  
16 Pham    Thị  Cúc SINH  
17 Lê Thị Bích Huyền SU  
18 Ngô Thị Hồng Hạnh TOAN  
19 Nguyễn Thị Minh Trâm TOAN  
20 Phan Đình Hiến TOAN  
21 Trịnh Thị Thùy  Trang TOAN  
22 Nguyễn Thị Cẩm Tú TOAN  
23 Lê Trần Anh Vũ TOAN  
24 Huỳnh Ngọc Việt TOAN  
25 Trương Thị Uyên Thơ TOAN  
26 Nguyễn Thị Diệu Thúy TOAN  
27 Đỗ Thị         Tuyết Lan TIN  
28 Nguyễn Thị   Minh Thu TIN  
29 Bùi Thị Thiên Thu VAN  
30 Nguyễn Văn Lương VAN

Giờ bắt đầu làm việc : 14h00                   Phó hiệu trưởng

                                                               PHẠM XUÂN TÁM