Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học

Hướng dẫn đánh giá giờ dạy

Hướng dẫn đánh giá giờ dạy

Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học
Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học
(Tải tệp đính kèm)


Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: Trường THPT số 1 Tư Nghĩa