DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013-2014

Đăng lúc: Thứ tư - 02/07/2014 11:52 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Đội tuyển học sinh gỏi lớp 12, 2013-2014

Đội tuyển học sinh gỏi lớp 12, 2013-2014

Năm học 2013-2014, Trường THPT số 1 Tư Nghĩa đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật là kết quả thi học sinh giỏi các cấp. Trong 05 học sinh giỏi cấp quốc gia thì có 01 học sinh đạt giải Khuyến khích bộ môn Lịch sử lớp 12.
SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI            
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA            
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013-2014
   
     
TT HỌ TÊN LỚP  GIẢI  VT MÔN Ghi chú  
1 Phan Ngọc Hưng 12A02 Nhì 2 Toán    
2 Phan Thị Thùy Nhung 12D01 Nhì 2 Ngữ Văn    
3 Lê Minh Bằng 12A02 Ba 3 Hóa học    
4 Phạm Thị Thanh Thi 12D01 Ba 3 Tiếng Anh    
5 Trần My Ly 12A01 Ba 3 Ngữ Văn    
6 Nguyễn Thị Ngọc Công 12A02 Ba 3 Ngữ Văn    
7 Võ Thị Thanh Thanh 12A06 Ba 3 Ngữ Văn    
8 Nguyễn Thị Hồng Phụng 12D01 Ba 3 Ngữ Văn    
9 Phạm Thị Bích Vân 12D01 Ba 3 Ngữ Văn    
10 Phan Kim Thùy Linh 12A02 Ba 3 Sinh học    
11 Trương Đình Tý 12A04 Ba 3 Lịch sử    
12 Lê Thị Tuyết Sương 12A07 Ba 3 Địa lý    
13 Phan Thị Thu Hiền 12A09 Ba 3 Địa lý    
14 Tạ Thị Hân 12A09 Ba 3 Địa lý    
15 Võ Thị Hồng Nhi 12A01 KK 4 Toán    
16 Phạm Minh Hiếu 12A01 KK 4 Vật lý    
17 Trần Thị Thục Trâm 12A02 KK 4 Vật lý    
18 Lê Hoàng Trung 12A02 KK 4 Vật lý    
19 Phạm Thị Mai Anh 12A01 KK 4 Hóa học    
20 Trịnh Hòa Nhân 12A03 KK 4 Hóa học    
21 Nguyễn Thị Chiêu Đoan 12A01 KK 4 Tiếng Anh    
22 Huỳnh Thị Như Diễm 12A01 KK 4 Tiếng Anh    
23 Mai Thị Nhật Sang 12A01 KK 4 Tiếng Anh    
24 Nguyễn Vũ Thùy Duyên 12A02 KK 4 Tiếng Anh    
25 Nguyễn Thị Thùy Dương 12A02 KK 4 Tiếng Anh    
26 Trần Thị Hiền Nhi 12A02 KK 4 Tiếng Anh    
27 Trần Thị Như Ý 12A04 KK 4 Tiếng Anh    
28 Bùi Thị Tường Vy 12D01 KK 4 Tiếng Anh    
29 Lê Thị Hương 12A02 KK 4 Ngữ Văn    
30 Bùi Thị Minh Xuân 12A14 KK 4 Ngữ Văn    
31 Trần Mỹ Lộc 12A01 KK 4 Sinh học    
32 Đào Anh Thoại 12A01 KK 4 Sinh học    
33 Nguyễn Thị Thanh Tiền 12A01 KK 4 Sinh học    
34 Phan Thị Lệ Quyên 12A02 KK 4 Sinh học    
35 Nguyễn Hữu Kỳ Phùng 12A07 KK 4 Sinh học    
               
               
HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY, LỚP 12 NĂM HỌC  (2013-2014)    
             
TT HỌ TÊN LỚP  GIẢI  VT MÔN Ghi chú  
1 Phan Ngọc Hưng 12A02 Nhất 1 Toán    
2 Phạm Lê Hoàng Phúc 12A02 Nhất 1 Toán    
3 Nguyễn Thị Chiêu Đoan 12A01 Nhất 1 Sinh học    
4 Trần Nữ Ánh Lý 12A01 Nhất 1 Sinh học    
5 Phạm Minh Hiếu 12A01 Nhì 2 Vật lý    
6 Võ Thị Hồng Nhi 12A01 Nhì 2 Vật lý    
7 Đào Anh Thoại 12A01 Nhì 2 Sinh học    
8 Phan Kim Thùy Linh 12A02 Nhì 2 Sinh học    
9 Nguyễn Hữu Kỳ Phùng 12A07 Nhì 2 Sinh học    
10 Nguyễn Chí Trường 12A01 Ba 3 Toán    
11 Lê Tín Kha 12A01 Ba 3 Vật lý    
12 Trần Thị Thục Trâm 12A02 Ba 3 Vật lý    
13 Nguyễn Thị Minh Ánh 12A01 Ba 3 Hóa học    
14 Nguyễn Thị Thanh Hằng 12A01 Ba 3 Sinh học    
15 Nguyễn Thị Thu Thủy 12A01 Ba 3 Sinh học    
16 Trần Thị Thân 12A02 Ba 3 Sinh học    
17 Võ Quốc Cường 12A02 KK 4 Toán    
18 Lê Hoàng Trung 12A02 KK 4 Vật lý    
19 Phạm Thị Mai Anh 12A01 KK 4 Hóa học    
20 Lê Minh Bằng 12A02 KK 4 Hóa học    
21 Nguyễn Ngọc Thiện 12A05 KK 4 Hóa học    
22 Phạm Thị Nhật Duyên 12A01 KK 4 Sinh học    
23 Phan Thị Minh Huơng 12A01 KK 4 Sinh học    
               
               
HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN VĂN HÓA KHỐI 11, NĂM HỌC (2013-2014)    
               
TT HỌ TÊN LỚP  GIẢI  VT MÔN Ghi chú  
1 Nguyễn Đức Hiệp 11A02 Nhất  1 Hóa học    
2 Đặng Hồng Thạch 11A01 Nhất  1 Lịch sử    
3 Nguyễn Thị Trà Giang 11A09 Nhất  1 Lịch sử    
4 Nguyễn Thị Vĩnh Hảo 11A02 Nhì 2 Hóa học    
5 Bùi Hữu Trọng 11A02 Nhì 2 Hóa học    
6 Trần Thị Diệu Ly 11A01 Nhì 2 Sinh học     
7 Lê Thị Xuân Lài 11A03 Nhì 2 Sinh học     
8 Từ Thị Kiều Vy 11A04 Nhì 2 Sinh học     
9 Lê Thị Bích Phượng 11A05 Nhì 2 Lịch sử    
10 Trần Thị Hiền Minh 11A07 Nhì 2 Lịch sử    
11 Huỳnh Trọng Nghĩa 11A11 Nhì 2 Lịch sử    
12 Lê Anh Nhân 11A01 Ba 3 Toán    
13 Võ Đình Tấn 11A02 Ba 3 Toán    
14 Nguyễn Kiều Diên 11A01 Ba 3 Hóa học    
15 Võ Mai Hải Triệu 11A01 Ba 3 Hóa học    
16 Lê Tấn Định 11A02 Ba 3 Hóa học    
17 Ngô Thị Ánh Thảo 11A02 Ba 3 Hóa học    
18 Võ Thị Ngọc Diệp 11A01 Ba 3 Tiếng anh     
19 Nguyễn Đỗ Như Trang 11A01 Ba 3 Tiếng anh     
20 Lưu Thị Thu Hiền 11A10 Ba 3 Tiếng anh     
21 Nguyễn Minh Châu 11A11 Ba 3 Ngữ văn    
22 Lê Thị Can 11D01 Ba 3 Ngữ văn    
23 Phan Thu Thương 11D01 Ba 3 Ngữ văn    
24 Đặng Thị Duyên 11A02 Ba 3 Ngữ văn    
25 Lương Thị Mỹ Huyền 11A01 Ba 3 Sinh học     
26 Huỳnh Ngọc Nguyễn 11A01 Ba 3 Sinh học     
27 Trương Thị Quỳnh Nhi 11A03 Ba 3 Lịch sử    
28 Phan Thị Ánh Hồng 11A09 Ba 3 Lịch sử    
29 Phạm Thúy Nhàn 11A12 Ba 3 Lịch sử    
30 Trần Nguyễn Hoài Thương 11D01 Ba 3 Lịch sử    
31 Huỳnh Thu Hà 11A03 Ba 3 Địa lý    
32 Nguyễn Thị Hòa Thẩm 11A03 Ba 3 Địa lý    
33 Trần Thị Hà 11A05 Ba 3 Địa lý    
34 Trần Thị Hạnh 11A01 KK 4 Toán    
35 Trương Xuân Quang 11A01 KK 4 Vật lý    
36 Phạm Trà Mi 11A02 KK 4 Vật lý    
37 Trần Lê Vinh 11A03 KK 4 Vật lý    
38 Lê Thúy Liễu 11A02 KK 4 Hóa học    
39 Lê Thị Thư 11A02 KK 4 Hóa học    
40 Võ Tấn Anh Vũ 11A02 KK 4 Hóa học    
41 Cao Ngọc Diêu 11A12 KK 4 Hóa học    
42 Lê Thị Thúy Diễm 11A02 KK 4 Tiếng anh     
43 Nguyễn Hoàng Yến 11A02 KK 4 Tiếng anh     
44 Nguyễn Vũ Trúc Giang 11A03 KK 4 Ngữ văn    
45 Đặng Thị Kim Ngân 11A09 KK 4 Ngữ văn    
46 Mai Thị Thảo 11A09 KK 4 Ngữ văn    
47 Trương Thanh Thùy 11A09 KK 4 Ngữ văn    
48 Từ Thị Ý Nhi 11A11 KK 4 Ngữ văn    
49 Lê Ngọc Nhật Lệ 11D01 KK 4 Ngữ văn    
50 Trần Thị Thanh Thúy 11D01 KK 4 Ngữ văn    
51 Cao Thị Hồng 11A01 KK 4 Sinh học     
52 Nguyễn Thị Lãnh 11A01 KK 4 Sinh học     
53 Nguyễn Dương Tiến 11A01 KK 4 Sinh học     
54 Nguyễn Thị Hồng Duyên 11A02 KK 4 Sinh học     
55 Phan Thị Thanh Thùy 11A08 KK 4 Sinh học     
56 Nguyễn Tiến Thịnh 11A03 KK 4 Lịch sử    
57 Trần Văn Điều 11A06 KK 4 Lịch sử    
58 Phan Thị Thanh Hương 11A09 KK 4 Lịch sử    
59 Phan Thị Thanh Điền 11D01 KK 4 Lịch sử    
               
  HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN VĂN HÓA LỚP 12, NĂM HỌC (2013-2014)  
               
TT HỌ TÊN LỚP  GIẢI  VT MÔN    
1 Trương Đình Tý 12A04 KK 4 Lịch sử    
               
HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN GIẢI TOÁN QUA INTERNET lỚP 10, 11, 12 NH (2013 - 2014)    
             
TT HỌ TÊN LỚP  GIẢI  VT MÔN GHI CHÚ  
1 Bùi Hữu Trọng 11A02 Nhất 1 Toán      
2 Võ Thị Hồng Nhi 12A01 Nhất 1 Toán      
3 Nguyễn Đức Hiệp 11A02 Nhì 2 Toán      
4 Nguyễn Chí Trường 12A01 Nhì 2 Toán      
5 Phan Ngọc Hưng 12A02 Nhì 2 Toán      
6 Phạm Lê Hoàng Phúc 12A02 Nhì 2 Toán      
7 Nguyễn Thị Xuân 10A01 Ba 3 Toán      
8 Lên Bùi Phương Đông 11A02 Ba 3 Toán      
9 Nguyễn Xuân Thi 10A01 KK 4 Toán      
10 Nguyễn Công Hồng Nhân 10A02 KK 4 Toán      
11 Huỳnh Thị Vân Chi 10A02 KK 4 Toán      
12 Thái Văn Chương 12A02 KK 4 Toán      
               
               
HỌC SINH GIỎI KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN MÔN THI GIẢI TOÁN   
TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY, LỚP 12 (2013-2014)        
TT HỌ TÊN LỚP  GIẢI  VT MÔN    
1 Trần Nữ Ánh Lý 12A01 KK 4 Sinh học    
               
HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET, LỚP 10, 11, 12 NĂM HỌC 2013-2014    
     
TT HỌ TÊN LỚP  GIẢI  VT MÔN GHI CHÚ  
1 Đặng Thị Kiều 10A02 Ba 3 Tiếng Anh     
2 Nguyễn Đỗ Như Trang 11A01 Ba 3 Tiếng Anh     
3 Nguyễn Vũ Thùy Duyên 12A02 Ba 3 Tiếng Anh     
4 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 12A03 Ba 3 Tiếng Anh     
5 Bùi Thị Tường Vy 12D01 Ba 3 Tiếng Anh     
6 Ngô Thị Xuân Quỳnh 10A02 KK 4 Tiếng Anh     
7 Bùi Thị Lê Vy 11A03 KK 4 Tiếng Anh     
8 Lê Kiều Diễm 11D01 KK 4 Tiếng Anh     
9 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10A2 KK 4 Tiếng Anh     
               
HỌC SINH GIỎI TOÀN QUỐC MÔN THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET LỚP 11 (2013 - 2014)    
                                                  
TT HỌ TÊN LỚP  GIẢI  VT MÔN    
1 Nguyễn Đỗ Như Trang 11A01 KK 4 Tiếng Anh    
               
HỌC SINH GIỎI TOÀN QUỐC MÔN THI TOÁN TRÊN INTERNET LỚP 11 (2013 - 2014)    
 
TT HỌ TÊN LỚP  GIẢI  VT MÔN GHI CHÚ  
1 Nguyễn Đức Hiệp 11A02 Bạc 2 Toán     
2 Bùi Hữu Trọng 11A02 KK 4 Toán     
               
               
  TỔNG CỘNG MÔN V. HÓA 142          
               
HỌC SINH ĐẠT GIẢI TDTT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014    
               
TT HỌ TÊN LỚP  GIẢI  VT MÔN GHI CHÚ  
1 Nguyễn Thị Kiều Diễm 11A09 Vàng 1 Đẩy Gậy    
2 Hồ Minh Vương 11A12 Vàng 1 Đẩy Gậy    
3 Phạm Thị Mỹ Quỳnh 11D01 Vàng 1 Đẩy Gậy    
4 Phan Thị Như Ý 10A06 Bạc 2 Đẩy Gậy    
5 Phan Thị Hoàng Lũy Ý 10D01 Bạc 2 Đẩy Gậy    
6 Nguyễn Thị Trà Giang 11A09 Đồng 3 Đẩy Gậy    
7 Lê Thị Kim Nhàn 11A12 Đồng 3 Đẩy Gậy    
8 Phạm Nguyễn Tiến Đạt 12A11 Đồng 3 Đẩy Gậy    
               
  TỔNG CỘNG TDTT 8          
  Cộng chung 150          
               
THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TỈNH KHỐI 11 (HÙNG BIỆN TIẾNG ANH) 2013-2014    
TT Tên  Khối 11 Giải VT Môn GHI CHÚ  
  Toàn đội   Nhất 1 Giới thiệu về đội    
  Toàn đội   Nhất 1 Văn nghệ    
  Toàn đội   Ba 3 Kịch    
  Toàn đội   Ba  3 Hùng biện    
  Toàn đội   KK 4 Trả lời nhanh    
  Toàn đoàn   Ba 3      

Tác giả bài viết: Tổng hợp
Nguồn tin: Trường THPT số 1 Tư Nghĩa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thư viện ảnh

 • Gặp gỡ
 • Cựu học sinh khóa 87
 • Cựu học sinh khóa 87
 • thầy Dũng cùng học trò cũ
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 15
 • Tên hình ảnh 16
 • Tên hình ảnh 17
 • Tên hình ảnh 18
 • Tên hình ảnh 19

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

global block facebook like box