Kế hoach thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015

Đăng lúc: Thứ hai - 27/10/2014 21:45 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Kế hoach thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015

Kế hoach thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015

- Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên được ban hành kèm theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học 2014-2015 của nhà trường ; - Thực hiện kế hoạch chuyên môn và theo đề nghị của các tổ bộ môn; Nay nhà trường lên kế hoạch tổ chức thi GVDG cấp trường năm học 2014-2015 như sau:
    SỞ GD& ĐT QUẢNG NGÃI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
 
         Số: ..../KH_TN1
   (V/v tổ chức kỳ thi G V D G                  Tư Nghĩa, ngày 14   tháng 10   năm 2014
cấp trường năm học 2013-2014
 
KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
 
- Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên được ban hành kèm theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học 2014-2015 của nhà trường ;
- Thực hiện kế hoạch chuyên môn và theo đề nghị của các tổ bộ môn;
Nay nhà trường lên kế hoạch tổ chức thi GVDG cấp trường năm học 2014-2015 như sau:
1/ Nội dung và quy trình thi: 
Theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư  số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010  của Bộ GD& ĐT, giáo viên dự thi phải chuẩn bị:
- 01 báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần năm học 2014-2015. (Yêu cầu về hình thức, tiêu chí tương tự theo Phụ luc 4 – Trang 111-112, Tài liệu Nghiên cứu Khoa học Sư phạm ứng dụng – NXB ĐH Sư phạm) 
- Thi một bài viết kiểm tra năng lực về  kiến thức thuộc chuyên môn  đang giảng dạy, các tình huống ứng xử sư phạm, những hiểu biết về định hướng đổi mới Giáo dục Việt Nam; Phương pháp dạy học; những vấn đề cơ bản trong đổi mới chương trình và sách giáo khoa, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng.
- Thi thực hành giảng dạy 2 tiết được quy định trong chương trình giảng dạy  tại thời điểm diễn ra hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. 
2/ Số lượng giáo viên dự thi:
 Mỗi bộ môn có ít nhất 01 giáo viên dự thi. Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn phải liên hệ mời giáo viên các đơn vị ra đề thi lý thuyết. chấm giờ dạy trên lớp (liên hệ ngày giờ cụ thể để nhà trường lên lịch thi ) ; đề lý thuyết phải nộp cho trường  trước ngày 28/10/2014
3/Thời gian tổ chức thi : từ 03/11/2014 đến 08/11/2014
Hội đồng thi bắt đầu làm việc lúc : 7 h ngày  31  tháng 10 năm 2014 đến khi hoàn thành nhiệm vụ
Bốc thăm bài dạy trên lớp: 15 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2014
Thi lý thuyết : 14 giờ ngày 01 tháng 11 năm 2014 ( thứ bảy).
Thi tiết dạy trên lớp từ ngày 03 tháng 11 năm 2014 đến hết ngày 08 tháng 11 năm 2014
            Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên dự thi có kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi GVDG cấp trường  đạt hiệu quả.
                                                                                                           
    HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ trưởng chuyên môn;
- Lưu VT.
 
 
 
 
 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
TRONG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
 ( Ban hành kèm theo công văn số           /KH_TN1 ngày 14 tháng 10 năm 2014)
 
1. CHẤM THI:
- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm
Đạt: từ 6 điểm trở lên (thang điểm 10);
-  Bài thi kiểm tra năng lực: Mỗi Bài thi được chấm độc lập bởi hai giám khảo. Điểm bài thi viết là điểm chấm bài thi thống nhất của hai giám khảo chấm bài  (đảm bảo bài thi viết phải được đánh số phách, rọc phách, và có hai giám khảo chấm độc lập). Bài thi được đánh giá đạt phải có điểm tối thiểu là 8 điểm (thang điểm 10)
- Bài thi giảng : Mỗi tiết dạy thực hành có ít nhất hai giám khảo (với cấp tỉnh có 3 giám khảo) đánh giá cho điểm và xếp loại giờ dạy theo qui định hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thang điểm 20).
 
+ Điểm mỗi tiết dạy trên lớp là trung bình cộng điểm của  ba giám khảo tham gia chấm thi của tiết dạy đó.
Ví dụ 1: Giáo viên A dạy, có các tiết dạy được 3 giám khảo đánh giá là tiết dạy giỏi và có kết quả là:
Tiết 1:             GK1: 17,5 ;    GK2: 18;        GK3: 17,5
Tiết 2:             GK1: 18,5 ;    GK2: 18;        GK3: 19,0
Tính điểm tiết 1:  
Tính điểm tiết 2:   
 
+ Xếp loại mỗi tiết dạy thực hành được xác định dựa vào kết quả xếp loại của 3 giám khảo đánh giá tiết dạy như sau:
- Tiết dạy Giỏi: Điểm trung bình tiết dạy của 3 giám khảo có từ 17 điểm trở lên và  cả 3 giám khảo đều đánh giá Giỏi hoặc có 2 giám khảo đánh giá Giỏi, 1 giám khảo đánh giá Khá.
- Tiết dạy Khá: Điểm trung bình tiết dạy của 3 giám khảo có từ 13 điểm trở lên  và  cả 3 giám khảo đánh giá loại Khá hoặc có 2 giám khảo đánh giá loại Khá, 1 giám khảo đánh giá Trung bình.
- Tiết dạy Trung bình:  Điểm trung bình tiết dạy của 3 giám khảo có từ 10 điểm trở lên  và có 2 giám khảo đánh giá loại Trung bình .
* Nếu có những trường hợp cá biệt xảy ra trong quá trình đánh giá tiết dạy thực hành giữa các giám khảo lệch nhau nhiều mức (không có trong những trường hợp đã nêu trên) thì Ban tổ chức Hội thi trao đổi, thảo luận với các thành viên đánh giá tiết dạy tìm hiểu nguyên nhân và cùng với 3 giám khảo thống nhất, quyết đinh điều chỉnh xếp loại giờ dạy đó phù hợp với tình huống cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên dự thi. Ví dụ như tình huống: 3 giám khảo đánh giá 1 tiết dạy Giám khảo 1: Giỏi ; Giám khảo 2: Giỏi ; Giám khảo 3: Trung bình.
 
 
 
 
 
 
2. XẾP GIẢI:
 
TT Loại SKKN Bài viết năng lực Đánh giá tiêt dạy Tổng điểm Ràng buộc
        Tiết 1 Tiết 2    
1 Nhất >=9 >=9 >=19 >=19 >=56 2 tiết dạy đánh giá Giỏi
2 Nhì >=7 >=8.5 >=18 >=18 >=51.5 2 tiết dạy đánh giá Giỏi
3 Ba >=6 >=8 >=17 >=17 >=48 2 tiết dạy đánh giá Giỏi
4 Khuyến
khích
 (Đạt)
>=6 >=8 >=13 >=17 >=44 1 tiết Khá và 1 tiết Giỏi

 
 
 
 
Tác giả bài viết: Ban Biên tập
Nguồn tin: Trường THPT số 1 Tư Nghĩa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

 • Gặp gỡ
 • Cựu học sinh khóa 87
 • Cựu học sinh khóa 87
 • thầy Dũng cùng học trò cũ
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 15
 • Tên hình ảnh 16
 • Tên hình ảnh 17
 • Tên hình ảnh 18
 • Tên hình ảnh 19

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

global block facebook like box