Kế hoach kiểm tra công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015

Đăng lúc: Thứ hai - 27/10/2014 21:56 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Kế hoach kiểm tra công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015

Kế hoach kiểm tra công tác Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015

- Căn cứ kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 ; - Theo đăng ký tự Bồi dưỡng nội dung 3 của cán bộ, giáo viên (Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên) Nay nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng thường xuyên như sau:
    SỞ GD& ĐT QUẢNG NGÃI  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
 
Số: ..../TN1
(Kế hoạch kiểm tra BDTX)                            Tư Nghĩa, ngày   14  tháng  10  năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2014-2015
 
-         Căn cứ kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 ;
-         Theo  đăng ký tự Bồi dưỡng  nội dung 3 của cán bộ, giáo viên (Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên)
Nay nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng thường xuyên như sau:
1-     Thời gian hoàn thành các mô đun
 
TT Tên Modul Mã Modul THPT Sô lượng Tuần lễ báo cáo
1 Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh Trung học phổ thông THPT 7 28 13
(08/11/2014)
2 Kỹ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cân cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh Trung học phổ thông THPT 8 69 17
(06/12/2014)
3 Hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp THPT 9 31 22
(10/01/2015)
4 Hồ sơ dạy học THPT 16 62 26
(31/01/2015)
5 Phương pháp dạy học tích cực THPT 18 85 30
(21/3/2015)
6 Dạy học với công nghệ thông tin THPT 19 65 34
(18/4//2015)
 
Giáo viên tải tài liệu học tập tại địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn  , www.tunghia1.edu.vn ,  open password : 123456
 
2-     Nội dung kiểm tra :
-         Phần trả lời các câu hỏi trong tài liệu bồi dưỡng thường xuyên;
-         Các ứng dụng đã thực hiện trong quá trình giảng dạy.
 
Tổ trưởng chuyên môn theo dõi, nhắc nhở, động viên giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này để công tác Bồi dưỡng thường xuyên đạt hiệu quả.
HIỆU TRƯỞNG
 
Nơi nhận:
-          Các PHT,TTCM;
-          Niêm yết;
-          Lưu VT.
Tác giả bài viết: Ban Biên tập
Nguồn tin: Trường THPT số 1 Tư Nghĩa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

 • Gặp gỡ
 • Cựu học sinh khóa 87
 • Cựu học sinh khóa 87
 • thầy Dũng cùng học trò cũ
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 15
 • Tên hình ảnh 16
 • Tên hình ảnh 17
 • Tên hình ảnh 18
 • Tên hình ảnh 19

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

global block facebook like box