Đại hội Đoàn Trường và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Trường THPT số 1 Tư Nghĩa nhiệm kỳ 2014-2015

Đăng lúc: Thứ hai - 27/10/2014 11:08 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Đại hội Đoàn Trường và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Trường THPT số 1 Tư Nghĩa nhiệm kỳ 2014-2015

Đại hội Đoàn Trường và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Trường THPT số 1 Tư Nghĩa nhiệm kỳ 2014-2015

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT số 1 Tư Nghĩa nhiệm kỳ 2014-2015 là Đại hội của “Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”, với ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ trường THPT số 1 Tư Nghĩa với tinh thần “Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình, học để cùng chung sống”. Đại hội kêu gọi toàn thể Đoàn viên, thanh niên trong nhà trường phát huy truyền thống đoàn kết, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015.
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
               HUYỆN ĐOÀN TƯ NGHĨA
BCH THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
NHIỆM KỲ 2014-2015                     Tư Nghĩa, ngày 06 tháng 10  năm 2014
           
 
CHƯƠNG TRÌNH  CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
Nhiệm kỳ: 2014-2015
 
            Năm học 2014-2015 là năm học giữa nhiệm kỳ triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, đất nước; năm đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016); năm học diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ XII. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2014-2015.
            Phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2013-2014 và chương trình hoạt động của nhà trường.Vì vậy nhiệm vụ công tác Đoàn và Hội LHTN trường THPT số 1 Tư Nghĩa trong năm học 2014-2015 cần phải thực hiện một số mặt công tác sau:
            A. KẾ HOẠCH CHUNG.
            I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
            1. Tiến hành đại hội 37 Chi đoàn. Xây dựng đề án nhân sự bầu vào BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2015. Sau Đại hội tiến hành củng cố, khảo sát số lượng, chất lượng Đoàn viên, thanh niên và phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong BCH.
            2. Phối hợp với BGH, các tổ chức đoàn thể, GVCN, giám thi từng bước theo dõi các hoạt động của học sinh để đề ra những giải pháp tối ưu nhất.
            3. Triển khai các kế hoạch hoạt động của nhà trường, của Đoàn cấp trên.
            II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC
            1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, triển khai 06 bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên, thanh niên. Giáo dục truyền thống, xây dựng nếp sống văn hoá, chấp hành pháp luật trong học sinh. Đẩy mạnh phong trào “Học tập vì ngày mai lập nghiệp”
            2. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt Nội quy, quy chế của nhà trường.
            3. Thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp nhằm giáo dục cho ĐVTN nắm vững những quan điểm, chủ trương của Đảng, của Đoàn cấp trên.
            4. Tổ chức nói chuyện chuyên đề nhằm giáo dục ý thức phòng chống các TNXH như: không hút thuốc lá, không sử dụng các chất ma tuý, tìm hiểu và thực hiện tốt luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa….
            5. Giáo dục lòng yêu nước, lòng nhân đạo qua các hoạt động: đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn....
            6. Đẩy mạnh các giờ sinh hoạt theo chủ điểm: 19/8, 02/9, 20/11; 22/12; 08/03; 26/03; 19/05... nhằm nâng cao ý thức về lòng biết ơn thầy cô giáo, vẻ đẹp truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, lãnh tụ Hồ Chí Minh....
            7. Tổ chức phong trào thi đua tìm hiểu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử dân tộc; tranh thủ thời gian và điều kiện đến thư viện để tìm đọc báo Đảng, báo Đoàn để có những thông tin tốt nhất cho tuổi trẻ.
            III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH; HỘI LHTN VIỆT NAM.
            1.Công tác xây dựng tổ chức Đoàn:
Nâng cao chất lượng chi Đoàn. Tiếp tục xác định nhiệm vụ “ Chất lượng chi Đoàn là trọng tâm, cán bộ là then chốt; tập hợp, đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”. Phương châm cơ bản trong việc xây dựng tổ chức Đoàn là: mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên phải rộng; Đoàn phải mạnh; đoàn viên phải tiêu biểu trong mỗi chi Đoàn.
            Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Xây dựng chi đoàn mạnh”; thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng chi đoàn, đoàn viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ của chi đoàn; phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn viên trong mọi hoạt động của nhà trường.
            Nâng cao chất lượng Đoàn viên: quan tâm chất lượng đối tượng kết nạp Đoàn, mỗi thanh niên khi vào Đoàn phải có nhận thức và hiểu biết cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và được rèn luyện qua thực tiễn. Chú trọng công tác phát triển Đoàn viên mới ở tất cả các đối tượng thanh niên.
            Triển khai đồng bộ chương trình “ Rèn luyện Đoàn viên”, trong đó tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, tính tiên phong gương mẫu của người đoàn viên.
            2. Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam.
            Phát triển mạnh hội LHTN Việt Nam, coi đó là trách nhiệm của mỗi chi đoàn, là bộ phận không thể tách rời công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Các chi Đoàn cần tăng cường chỉ đạo công tác hội( nhất là khối 10), tạo nguồn bổ sung lực lượng  cho Đoàn.
            IV.CÔNG TÁC HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY
            1. Học tập của Đoàn viên, thanh niên.
            a. Có nề nếp trong học tập, tham gia học bồi dưỡng và thi học sinh giỏi cấp Trường, cấp Tỉnh. Giúp đỡ nhau học tập trong giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Có ý thức thực hiện tốt quy chế trong kiểm tra, thi cử.
            b. Các Chi đoàn tham gia đăng ký tiết học tốt, buổi học tốt nhân ngày 20/11, 3/2, 26/03, 19/05
            c. Đoàn viên, thanh niên chuẩn bị tốt bài cũ trước khi đến lớp, chống bỏ học, chuồn giờ.
* Chỉ tiêu cụ thể:
- Về Hạnh kiểm:
Khối TS
ĐVTN
Tốt Khá TB Yếu
    SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
10 492   65   34   0.8   0,2
11 499   65   34   0.8   0,2
12 589   72   27   1.0   0
Toàn trường     67.3   31.7   0.87   0.13
 
 
- Về học tập :
Khối TS
ĐVTN
Giỏi Khá TB Yếu Kém
    SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
10     2.5   32   54   11.3   0.2
11     1.0   31   58   9.9   0.1
12     1   31   61   6   0
Toàn trường     1.5   31.3   58   9.1   0.1
-Về thi học sinh giỏi cấp tỉnh:
TT Môn Chỉ tiêu Thực hiện So với CT Ghi chú
I Văn hóa 11 I II III KK + I II III KK +    
1 Văn         8              
2 Toán         6              
3         6              
4 Hóa         5              
5 Sinh         10              
6 Sử         3              
7 Địa         4              
8 Anh         6              
9 Tin                        
  Cộng         48              
II Văn hóa 12 I II III KK + I II III KK +    
1 Văn         7              
2 Toán         6              
3         4              
4 Hóa         5              
5 Sinh         8              
6 Sử         3              
7 Địa         3              
8 Anh         4              
9 Tin                        
  Cộng         40              
III MTCT 12 I II III KK + I II III KK +    
1 Toán         5              
2         4              
3 Hóa         5              
4 Sinh         6              
  Cộng         20              
IV Internet tỉnh                        
1 Toán 10         5              
2 Toán 11         5              
3 Toán 12         5              
4 Anh 10         5              
5 Anh 11         5              
  Cộng         25              
V Internet Toàn quốc                        
1 Toán 10         4              
2 Toán 11         4              
3 Anh 10         4              
4 Anh 11         4              
  Cộng         16              
VI TDTT                        
  Tham gia 1 số môn đủ ĐK                       Xếp tốp cao trong tỉnh
            Học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp trên 90% và đỗ Đại học, Cao đẳng trên 40%( nguyện vọng 1)
            2. Về giảng dạy, chủ nhiệm của chi đoàn giáo viên
            Đoàn viên Chi đoàn giáo viên có đầy đủ hồ sơ giáo án và được xếp loại cao: trên 90% được xếp loại Khá- Tốt.
            Phấn đấu có từ 4-6 đoàn viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
            Giới thiệu cho Chi bộ đảng 5-7 Đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam 02 đồng chí.
 Gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào do Nhà trường và Đoàn trường phát động. ( đặc biệt dạy bồi dưỡng học sinh giỏi).
Tham gia trực 15 phút đầu giờ theo sự phân công của Đoàn trường, trực có hiệu quả( đặc biệt các đồng chí là GVCN)
            Tổ chức thao giảng 02 tiết/ học kỳ. Thường xuyên trau dồi chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Thường xuyên đổi mới PPDH, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy.
            Tham gia đầy đủ các hoạt dộng của nhà trường, đặc biệt là các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường.   
            Lớp chủ nhiệm không đứng dưới vị thứ 30 .
            V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC.
            1. Kịp thời khen thưởng những tập thể, Đoàn viên, thanh niên có thành tích cao trong hoạt động thi đua.
            2. Tổ chức xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm: xanh, sạch , đẹp, an toàn.
            3. Tập huấn cho các Bí thư chi đoàn về công tác Đoàn. Tập và hát những bài hát sinh hoạt cộng đồng.
            4. Tăng cường công tác giao lưu kết nghĩa với cơ quan quân sự huyện Tư Nghĩa, Đoàn xã Nghĩa Hiệp, thị trấn Sông Vệ.
            4. Tổ chức ký các cam kết về ATGT, không hút thuốc lá, không sử dụng các chất ma tuý, tích tham gia phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực học đường
            5. Xây dựng các công trình thanh niên: trồng thêm cây xanh, trồng hoa trước các lớp học hoàn thành trước 20/11/2014.
            6. Tổ chức và tham gia kỳ thi vẽ tranh phòng chống TNXH, trật tự ATGT cấp Trường, cấp Tỉnh.
            7. Thành lập ban phát thanh.
            8. Tổ chức Hội thi tiếng hát hay toàn trường nhân ngày NGVN 20/11; tổ chức khối 12 làm tập san chào mừng ngày NGVN20/11 và ngày QĐNDVN 22/12; tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03.
            9. Chỉ tiêu phấn đấu vào Đoàn: Thanh niên phải đạt kết quả trong học kỳ 1:
            * Học lực: Từ trung bình trở lên. * Hạnh kiểm: Từ khá trở lên.
            Phấn đấu cuối năm học tỉ lệ đoàn viên đạt 75%
            9. Đăng ký danh hiệu: Đoàn trường xuất sắc cấp tỉnh.
B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ.
Tháng Nội dung hoạt động Thực hiện
8 - Học và tìm hiểu Luật giao thông C.A Tư Nghĩa, HS khối 10, 11, 12; GVCN;Đoàn trường
- Đại hội các chi đoàn CĐGV; CĐ khối 10, 11, 12; GVCN; Đoàn trường
9 - Ký cam kết thực hiện ATGT. HS, BGH, GVCN
- Tìm hiểu thành lập đội văn nghệ xung kích. Đoàn trường
- Kỷ niệm 69 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9. Đoàn trường( chuyên đề)- văn nghệ
- Lễ khai giảng năm học 2014-2015 Toàn trường
- Học và ký cam kết thực hiện Phòng chống ma túy, HIV/AIDS và học sinh không hút thuốc lá.
- Triển khai cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam
HS, BGH, GVCN
  - Tiến hành khảo sát và thành lập đội văn nghệ để chuẩn bị
cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường
Đoàn trường, HS khối 10,11
10 - Đại hội Đoàn trường. Đoàn trường, BTCĐ  các khối.
- Thi vẽ tranh ATGT, Phòng chống TNXH, ma túy, HIV/AIDS và không hút thuốc lá. Đoàn trường, HS khối 10,11, 12
- Xây dựng công trình thanh niên: trồng cây xanh, trồng hoa trước các lớp học Đoàn trường, HS khối 10,11, 12
- Tiến hành làm tập san;
- Sáng tác thơ văn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường
K12, GVCN
K11, 10, GVCN
- Đội văn nghệ xung kích tập các tiết mục để chuẩn bị chào mừng ngày NGVN 20/11. Đội VNXK, Đoàn trường
- Tiến hành dạy Bồi dưỡng HSG khối 12, 11 Chi đoàn giáo viên
- Tập và  hát những bài hát  sinh hoạt cộng đồng. Đoàn trường, HS 10,11, 12
- Kỷ niệm ngày PNVN 20/10. Đoàn trường(chuyên đề)-văn nghệ
- Tổ chức thi HKPĐ cấp trường một số bộ môn. Đoàn trường, tổ T. Dục
- Tiếp tục tập và hát những bài hát sinh hoạt cộng đồng.. Đoàn trường, HS 10,11, 12
11 - Tổ chức hội thi: văn nghệ chọn các tiết mục chuấn bị cho Hội diện văn nghệ 26/3/2015 HS khối 10,11, 12. GVCN
K12: Đơn ca, song ca, tốp ca
- Đăng ký tiết học tốt nhân ngày NGVN 20/11. Chi đoàn 10,11,12
- Hoàn thành tập san. Chi đoàn 12
- Tham gia thi Vẽ tranh Phòng chống các TNXH cấp tỉnh. Học sinh đạt giải cấp trường
- Tham gia hoạt  động “  Hướng về cuội nguồn”;  hoạt động giao lưu kết nghĩa với Huyện đội Tư Nghĩa. Đoàn trường, chi đoàn Giáo viên
- Tổ chức HKPĐ cấp trường một số bộ môn Đoàn trường, tổ T. Dục
- Chốt danh sách thanh niên và mở lớp đối tượng Đoàn Đoàn trường, K10
01,02 - Hướng nghiệp cho HS K12 về chọn thi các trường Đại học và Cao đẳng Đoàn trường
- Thi HKPĐ cấp trường môn  điền kinh, chuẩn bị tham gia  cấp tỉnh Đoàn trường, tổ T. dục
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 Đoàn trường. Công đoàn
03 - Tổ chức cho nữ sinh thi “ các trò chơi dân gian” Đoàn trường. Công đoàn
- Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM- Kết nạp Đoàn viên mới.
- Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCSHCM
Toàn trường
- Tham gia bảo dưỡng” Di tích lịch sử” – trồng và chăm sóc cây xanh ở Nghĩa trang Liệt sỹ xã Nghĩa Thương Đoàn trường, HS khối 10,11,
- Kiểm tra chương trình Rèn luyện Đoàn viên Đoàn trường, HS  10,11,12
- Tập trung công tác ôn  tập- chuẩn bị thi học kỳ II GV, HS toàn trường
- Chuẩn bị cho công tác kiểm tra Đoàn và Hội nhà trường Đoàn trường, Bí thư chi đoàn.
- Tìm hiểu về tư tưởng, thơ ca Hồ Chí Minh GVCN, HS
04,05 - HS khối 12 làm hồ sơ thi ĐH, CĐ và TCCN  
- Chuẩn bị lễ bế giảng GV, HS toàn trường
06,07,08 Đoàn viên- Thanh niên sinh hoạt tại địa phương.
Chuẩn bị các hoạt động cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường
HS khối 10,11,12
C. ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAM MƯU, CHỈ ĐẠO CỦA ĐOÀN.
            Đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho chi bộ Đảng, trong lãnh đạo công tác thanh niên, chủ động phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường để giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên và tổ chức thực hiện các hoạt động ở  các chi Đoàn, chi Hội.
            Đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của mỗi chi Đoàn, kiên quyết khắc phục hành chính hoá, tránh phô trương, hình thức trong Đoàn.
            Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT số 1 Tư Nghĩa nhiệm kỳ 2014-2015 là Đại hội của “Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”, với ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ trường THPT số 1 Tư Nghĩa với tinh thần “Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình, học để cùng chung sống”. Đại hội kêu gọi toàn thể Đoàn viên, thanh niên trong nhà trường phát huy truyền thống đoàn kết, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015.
 
                                                            BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
Tác giả bài viết: Ban Biên tập
Nguồn tin: Trường THPT số 1 Tư Nghĩa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

 • Gặp gỡ
 • Cựu học sinh khóa 87
 • Cựu học sinh khóa 87
 • thầy Dũng cùng học trò cũ
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 1
 • Tên hình ảnh 2
 • Tên hình ảnh 3
 • Tên hình ảnh 4
 • Tên hình ảnh 5
 • Tên hình ảnh 6
 • Tên hình ảnh 7
 • Tên hình ảnh 8
 • Tên hình ảnh 9
 • Tên hình ảnh 10
 • Tên hình ảnh 11
 • Tên hình ảnh 12
 • Tên hình ảnh 13
 • Tên hình ảnh 14
 • Tên hình ảnh 15
 • Tên hình ảnh 16
 • Tên hình ảnh 17
 • Tên hình ảnh 18
 • Tên hình ảnh 19

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

global block facebook like box